תנאי שימוש

האתר וופושופ VapoShop הינו אתר המיועד לציבור גולשי האינטרנט ותנאי השימוש בו נערכו בלשון זכר, אך מיועדים לגברים ונשים כאחד.

תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש באתר, רכישת מוצרים ושירותים, פנייה למפרסמים וכדומה, שיהוו בין היתר בסיס משפטי לכל דיון שיהיה בנושא ולכן, אנא קרא בעיון את תנאי שימוש אלו.

הגלישה באתר וקבלת שירותים על פי מודל העבודה באתר מהווה את הסכמתך כגולש ומשתמש לקבל ולנהוג לפי תנאי שימוש אלו ולכן, במידה ואינך מסכים לתנאי הצהרת הפרטיות הנ"ל הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר בכל צורה או דרך.

למסמך הגבלות רכישת מוצרים ושירותים באתר וופושופ לחץ כאן

1.תנאי שימוש

1.1 השימוש באתר האינטרנט וופושופ נועד לשימוש אישי ולא מסחרי, אלא אם כן ניתנת הרשאה אחרת בכתב מבעלי האתר.

1.2 השימוש באתר וופושופ מוגבל בחלקו למשתמשים רשומים בלבד והסיסמא אשר ניתנת על ידי מפעילי האתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנת הרשאה אחרת בכתב מבעלי האתר וופושופ, כל גולש העושה שימוש באתר ובבעלותו סיסמא ושם משתמש מתחייב שלא להעביר את המידע לגופים אשר יכולים להזיק לאופן הפרסום והשימוש במערכת האתר.

1.3 וופושופ שומרת לה את הזכות להפסיק את שימושך באתר במידה ולא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש שנקבעו בהצהרת פרטיות זו או בתנאי השימוש.

1.4 בנוסף לכל האמור להלן, בעת השימוש באתר הינך מתחייב שלא לעשות את הפעולות הבאות:

1.4.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

1.4.2 כתיבה, העלאת מידע, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו.

1.4.3 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש וופושופ לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

1.4.4 הפצת “דואר זבל “(spam) לשרתי האתר, או הפצתם בכל דואר אלקטרוני אחר.

1.4.5 שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

1.4.6 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

1.4.7 שימוש בכל רובוט, תולעת (spider) ו/או מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

1.4.8 להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

1.4.9 שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

1.4.10 לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע, שירותי ומוצרי האתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

2.זכויות יוצרים

2.1 זכויות היוצרים של אתר וופושופ לרבות עיצוב והאלמנטים הגראפיים הקיימים בו שייכים ל VapoShop בלבד.

2.2 למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מבעלי אתר וופושופ.

2.3  פרסום תכנים בוופושופ על יד מפרסם השירותים והמוצרים מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם והוא מפרסם אותו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

3.קישורים

3.1 באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. וופושופ אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ויש לקרוא את הצהרת הפרטיות של אתרים אלו טרם נעשה שימוש כזה או אחר.

3.2 וופושופ אינה אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם.

4.פרסום תכנים באתר

4.1 פרסום תכנים בוופושופ הינו על ידי המפרסם שמצהיר בזאת, כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם, והוא מפרסם אותו בהתאם להצהרת פרטיות זו.

4.2 וופושופ לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, מחירים שגויים ומתן מידע שאינו נכון, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן והמודעה.

4.3 מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו לאתר וופושופ להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר.

וופשופ רשאית להוסיף תוכן לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י וופושופ.

4.4 שימוש בתוכן ע"י בעלי אתרים – בעלי אתרים רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר וופושופ ללא אישור ממפרסם התוכן. במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין לוופושופ צד בעניין.

4.5 יחסי הצדדים – שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין מפרסם התוכן לוופושופ.

4.6 וופושופ לא תישא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג' כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.

4.7 כל הקישורים המופיעים בתוכן המפורסם ו/או בתיבת הקרדיט חייבים להיות פעילים כל זמן שהתוכן מפורסם באתר וופושופ.

4.8 תקופת הפרסום – פרסום התכנים באתר הינם לתקופה משתנה וזאת מבלי לפגוע בזכויות של וופשופ להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות עם מפרסם התוכן בכל הפרת אחד או יותר מתנאי הצהרת פרטיות זו.

4.9 בעת פרסום תכנים ומודעות חדשות על ידי מפרסם הנרשם לאתר וופושופ, ישנם נהלים ותנאי שימוש הרלוונטיים לגוף המפרסם בלבד, המפרסם מתחייב לעמוד בתנאים אלו ולא לעשות שימוש שנוגד את עקרונות השימוש באתר.

5.שימוש בתכנים המופיעים ב VapoShop

5.1 השימוש בתכנים המופיעים בוופושופ הינם באחריות המשתמש בלבד, וניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר וזאת בכפוף להסכם השימוש בתכנים, שמוגש כהמלצה בלבד לגולשי האתר ואין כותב המאמר ו/או מנהל אתר וופושופ רואים עצמם כאחראים לכל נזק (חלילה) כספי ו/או פיזי, שייגרם לאדם כלשהו כתוצאה משימוש שירותי האתר.

5.2 אין לעשות שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר וופושופ לרבות שימוש לצורך פעולות לא חוקיות המוגדרות על ידי שלטונות החוק במדינת ישראל.

5.3 וופושופ אינה אחראית לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. וופושופ לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.

5.4 שינויים בתכנים – אין לבצע שינוי בתכנים הנלקחים מוופושו, יש להשתמש בתוכן ללא כל עריכה או תוספת לתוכן.

5.5 על העושה שימוש בתכנים מוופושופ להשאיר את הקישור לדף הרלוונטי באתר וופושופ ובנוסף את הקרדיט של כותב התוכן כל זמן שהתוכן מפורסם.

6.שינויים באתר והפסקת שירות

6.1 וופושופ רשאית למחוק בעצמה כל חומר שיימסר על ידך לפרסום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל.

6.2 וופושופ רשאית למחוק כל חומר ומידע מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן בו פורסם נוגדים את תנאי השימוש אלו.

6.3 וופושופ רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים באתר, כולם או מקצתם, ללא הודעה מוקדמת וללא תשלום.עם הפסקת השירותים יחזיק צוות האתר את המידע למשך שלושה ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו, ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

6.4 וופושופ רשאית לשנות מעת לעת את מבנה, מראה, היקפם וזמינותם של השירותים, המוצרים והמידע באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם ללא הודעה מוקדמת ובהחלטת הנהלת האתר בלבד.

6.5 בהתחשב בהתפתחות והשינויים הטכנולוגים הקיימים ובאופי הדינאמי של האינטרנט, מטבעם שינויים אלו עלולים להיות כרוכים, בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי וופושופ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

7.פרטיות

7.1 וופושופ רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך, תוך נקיטת אמצעים רבים וחדשניים. כמו כן, דואגים צוות האתר לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

7.2 וופושופ מתחייבת שלא להעביר את המידע שהזין המשתמש במסגרת השימוש באתר לצד שלישי, אלא אם נמצא שהמשתמש ביצע פעולות הנוגדות את החוק במדינת ישראל.

7.3 וופושופ תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש על פי סעיף 1 בתנאי שימוש אלו, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות המדיניות הקיימת בחוק של מדינת ישראל ובאיגוד האינטרנט העולמי.

7.4 וופושופ רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

7.5 וופושופ רשאית לשלוח אליך על פי החלטתה בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל אי אילו מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

7.6 מומלץ לחזור ולקרוא מעת לעת את פרטי המדיניות, הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועל פי החלטת האתר.

8.תוכניות שותפים וסחר אלקטרוני

8.1  כל שימוש בתוכנית שותפים באתר www.vaposhop.co.il הינם באחראיות הגולש בלבד ועל העושה שימוש בתוכנית השותפים לעבור על כל תנאי השימוש של הספק/יצרן החיצוני המשמש שותף עסקי שממנו מתבצעת בפועל רכישת השירות או המוצר.

 8.2 עבור כל מוצר או שירות המוצע לשימוש בתוכנית השותפים יינתנו פרטים אודות היצרן/הספק , תיאור השירות המוצע לרכישה על ידי הגולש, מחיר המוצר או השירות ופרטים נוספים בהתאם לתוכן המוצר, תינתן אפשרות ליצור קשר עם מפרסם המוצר או השירות לבירור פרטים נוספים ללא התחייבות מצד המשתמש באתר.

8.3  קבלת שירות לאחר רכישת המוצר או השירות יינתנו על ידי היצרן/הספק בלבד המשמש כנותן שירותים במסגרת חובתו כמפעיל תוכנית שותפים הנותן את שירותיו לאתר וופושופ.

8.4  בכל שאלה נוספת לגביי תוכן המוצר או השירות, אודות תנאי הרכישה ומידע נוסף ניתן לייצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני עם צוות האתר בעמוד צור קשר.

9.החוק החל וסמכות שיפוט

9.1 מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלו זו הוא אך ורק בבתי המשפט בישראל המוסמכים לכך אשר נמצאים בישראל, אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי במדינת ישראל.

9.2 מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות המוצע ותנאי השימוש על פי הצהרת פרטיות זו בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה בה אתה שוהה.